سایت شخصی علی مروی ( Ali Marvi's personal site ) کلیه حقوق و مالکیت مادی و معنوی مطالب این سایت متعلق به علی مروی می باشد http://alimarvi.com 2020-09-27T05:25:06+01:00 text/html 2019-07-02T07:34:18+01:00 alimarvi.com علی مروی صفحه اصلی ( Main Page ) http://alimarvi.com/post/1 <div style="text-align: right;"><font color="#cc0000"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>پروردگارا اگر در این جهان کسی هست که تاب دیدن خوشبختی مرا ندارد&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#cc0000"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>چنان خوشبختش کن که خوشبختی مرا از یاد ببرد</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8368236068/asl_alimarvi_4jj.jpg" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8364789142/pic_site_alim_023j.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 153);">( هر جا تمرکز باشد انرژی جاری می شود ، اگر مدام روی چیزی تمرکز کنید ، معجزه اتفاق می افتد )</span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8366356592/asl_alimarvi_5j.jpg" alt=""></div><div>افرادی که دارای شور و اشتیاق خاصی هستند و توانائیهای منحصر به فردی دارند می توانند دنیا را به مکان بهتری تبدیل کنند .خداوند زیبایی را خلق کرد و دیدن این زیبایی ها حق مسلم شماست . خالق زیبایی هایی باشید که از انرژی شما الهام گرفته شده باشند و آنها را در کائنات ثبت کنید</div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font color="#ff0000">نابغه کسی است که گره مشکلاتی را باز می کند که از توان دیگران خارج است و چالشی ایجاد می کند تا از همرنگ بودن با جماعت دست برداریم و بتوانیم هنر و نبوغ منحصر به فرد خود را به همه نشان دهیم تا بواسطه آن بتوانیم زیباییهای جدیدی خلق کنیم&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><br></div><div>شروع کنید ، حرکت کنید که در ماندن فقط زمان را از دست می دهید&nbsp;</div><div><br></div><div style="text-align: right;">غیر قابل بازگشت ؟!</div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: center;"><font size="1"><font color="#cc0000"><br></font></font></b></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: center;"><font size="1"><font color="#cc0000">هیچکس</font>&nbsp;نمی تواند جای شما را در این دنیا بگیرد&nbsp;<font color="#cc0000">هیچکس</font></font></b></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: center;"><font size="2"><br></font></b></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: center;"><font size="2">&nbsp;</font></b><b style="text-align: center;">فر</b><b style="text-align: center;">صت&nbsp;<font color="#000066">تا زمانی است که در این دنیا هستیم&nbsp;</font></b></div><div><b style="text-align: center;"><font color="#000066"><br></font></b></div><div><div><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: small; text-align: center;">تفاوتها در شروع یک حرکت اصلی نمایان می شوند</b></div><div><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: small; text-align: center;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: small; text-align: center;">شروع این حرکت اصلی را با زیبایی خاص و جدیدی همراه کرده ام ؟</b><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-size: small; text-align: center;">&nbsp;</b></div></div><div><b style="text-align: center;"><font color="#000066"><br></font></b></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8364402242/pic_site_alim_023jj.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8364401400/pic_site_17_jj.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#cc0000" size="3"><b><u><br></u></b></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#cc0000" size="3"><b><u>ساخت محصولات و دست سازه های گرانبها و منحصر به فرد</u></b></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 27.2px; text-align: left;"><font size="6" color="#33ccff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>The first Iranian luxury</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="6"><span lang="FA"><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" color="#33ccff"><b>اولین لاکچری ایرانی</b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#cc0000" size="3"><b><u>Making luxury products and unique handmade products</u> &nbsp;</b></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#cc0000" size="2"><b><u>&nbsp;برای اولین بار در ایران</u></b></font>&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#000099"><b>A story of greatness and glory</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#000099"><b>In the style of Ali Marvi</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>به سبک علی مروی</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><b><u><font color="#000099">( فاقد مشابه داخلی و خارجی )</font></u></b><font color="#ff6666"><o:p></o:p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000"><b>توانایی فوق العاده و منحصر به فردی در این زمینه دارم&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><b><font color="#cc0000">که باعث شگفتی شما خواهد شد&nbsp;</font></b><font color="#3333ff"><o:p></o:p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#3366ff"><span lang="FA"><b style="font-family: Mihan-Iransans;">به واسطه آن ایران در ردیف کشورهای سازنده&nbsp;</b></span><b style="font-family: Mihan-Iransans;">محصولات گرانبها و فاخر قرار می گیرد&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#3366ff">محصولاتی که دکوری نیستند و هدف خاصی را دنبال می کنند&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#3366ff">الهام گرفته از سنت هایمان می باشند و لذت بصری فوق العاده ای خلق می کنند</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><b style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#3366ff">ایده های که از درون تاریخ ایران کشف شده اند&nbsp;</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><b style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#ff0000">باعث&nbsp;<u>عدم خام فروشی متریالهای قیمتی موجود در کشور</u>&nbsp;می شود</font><font color="#000099">&nbsp;</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><b style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#3366ff">و ارزش افزوده فراوانی ایجاد می کند&nbsp;</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8364044450/pic_site_21_j.jpg" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#cc0000" size="4"><b>Look deeply into simple ideas</b></font></div><div><font color="#cc0000" size="4"><b>&nbsp;</b></font></div><div><img src="http://niniweblog.com/images/smilies/cut/cut%20%2863%29.gif" alt="niniweblog.com"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8383788300/site_sabke_alimarvi_x2j.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#cc0000">اولین محصول این پروژه ساخته شده است</font>&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><b>از سال 1390 الی 1396 حدود 6 سال زمان برای تولد این محصول گذاشته شده است</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><b>این محصول در قالب یک دستگاه می باشد و هدف خاصی را دنبال می کند&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font color="#cc0000" face="georgia, times new roman, times, serif" size="6"><u><b><i>GOLDEN 24 K</i></b></u></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#3333ff">تمام کارهای مورد نیاز آن جهت ورود به بازار شامل :</font>&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#cc0000">ساخت نمونه اولیه ( کانسپت ) ، ثبت برندهای مورد استفاده ، ثبت سایت های مورد استفاده&nbsp;</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#cc0000">برنامه ریزی های صفر تا صد نحوه انجام عملیات ،&nbsp;</font></font></span><font color="#cc0000"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">مطالب و شعارهای تبلیغاتی &nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#cc0000"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">طراحی های برند و لوگوهای مورد استفاده ،&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans;">چگونگی معرفی محصول&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans;">برنامه افتتاحیه و&nbsp;</span><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans;">ایجاد زیر ساخت اولیه را تا حد امکان و بودجه خود انجام داده ام</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="1">&nbsp;با توجه به هزینه بردار بودن نمونه اصلی هنوز تصمیمی برای معرفی آن ندارم</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><font size="2" color="#660000"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><u>توانایی عملیاتی کردن و اجرای کامل این پروژه بزرگ و ملی را&nbsp;</u></span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><font size="2" color="#660000"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><u>فقط ظرف مدت 10ماه کاری دارم &nbsp;</u></span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365436700/pic_site_sabk_joda.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img src="http://www.picturesanimations.com/c/christmas_star/etoil028.gif" alt="etoil028.gif"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small;"><b><u><font color="#990000">امکان پذیرش اسپانسر و سرمایه گذار&nbsp;</font></u></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><u><b>Ready to accept sponsor and investor</b></u></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="1"><b><u>&nbsp;کمتر از یک سال پروژه به سودآوری بسیار خوبی خواهد رسید</u></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#3366ff"><b>&nbsp;انشاالله بزودی خبرهای خوبی در راه است&nbsp;</b></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365436992/site_sabke_alimarvi_x1.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#cc0000">ایده ها</font></span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;مانند یک&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#cc0000">معدن طلا</font></span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;هستند که برای عموم قابل لمس و باور نیستند</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;تا وقتی که بدست&nbsp;</span><u style="font-family: Mihan-Iransans;">اشخاص مستعد و ماهر</u><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;به اجرا درآیند و در جهان مادی متجلی شوند&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8364047976/pic_site_down_j.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#cc0000"><span lang="FA"><b>از سال 1372 الی 1384 در زمینه کامپیوتر</b> ( فروش </span><span lang="FA">–</span><span lang="FA"> تعمیر </span><span lang="FA">–</span></font><span lang="FA"><font color="#cc0000"> برنامه نویسی )<b> فعالیت داشتم</b></font><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">در این مدت توانستم 20 عنوان CD وارد بازار کنم که چندین نمونه از آن برای اولین بار اتفاق می افتاد&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">از سال 1384 الی 1389 کارهای مقدماتی ورود به عرصه اختراعات را فراهم کردم&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">در این 5 سال چندین اختراع به ثبت رساندم و توانستم نقطه امن اولیه جهت ادامه مسیر راه سخت</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">اختراعات در ایران را بدست آوردم</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><b><font color="#3333ff">سال 1390 بصورت حرفه ی وارد عرصه اختراعات شدم</font></b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><font color="#990000">&nbsp;*** </font><font color="#ff0000">از سال 1390 الی 1396 بیش از 120 ایده و اختراع تولید کرده ام</font><font color="#990000"> ***</font></font></b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2" color="#3333ff">به تفکر جدید و متفاوتی رسیدم و تحولی در حال اتفاق بود</font></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2" color="#3333ff">&nbsp;اتفاقی که نمی توانستم نسبت به آن بی تفاوت باشم</font></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;گوشه ای از توانایی های این حقیر</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;در قالب منتخبی از تولیدات ،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">اختراعات و ایده ها&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">خدمتتان معرفی می نماید</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;">****************************</p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><u><font color="#000099">تجربه تولید </font><font color="#cc0000">دست خشک کن های حرفه ای</font></u></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000"><b>فوق العاده کاربردی ، نرم و بی صدا&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">دارای 8 برنامه کامپیوتری برای کارکرد و 4 برنامه جهت استراحت&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">&nbsp;برنامه های دستگاه را برای مصرف کننده قابل مشاهده ساختم&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">علاوه بر لذت و تشویق استفاده از دستگاه ، باعث عمر طولانی دستگاه می شود&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8364042642/pic_site_hand_dry.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">تجربه بسیار متفاوتی از ساخت ، تولید ، قالب ، مونتاژ و برنامه ریزی مکان و فضای مورد استفاده کاری بدست آوردم</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#cc0000"><b>در زمینه دست خشک کن دو اختراع به ثبت رسانده ام</b></font><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#cc0000"><b>******************************</b></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><u><font color="#cc6600"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">طراحی و&nbsp;</b><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">تولید</b></font><b style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</b><font face="Mihan-Iransans"><font color="#3333ff" size="3"><b>خوشبو کننده های حرفه ای هوا</b></font></font></u></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2" color="#3333ff">با راندمان و بازدهی فوق العاده ، فاقد مشابه داخلی و خارجی</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b style=""><u style=""><font color="#cc6600">12 سال تجربه</font></u></b><font color="#3333ff"> در ساخت سفارشی دستگاه های خوشبو کننده هوا جهت اماکن و فضاهای بزرگ&nbsp;</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#3333ff">تمام راه های دست یافتن به یک خوشبو کننده حرفه ای </font><u style=""><font color="#cc6600">به سبک علی مروی</font></u><font color="#3333ff"> منتهی میشود ؟&nbsp;</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#3333ff"><b>قابل استفاده در مراکز بزرگ مانند :&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#3333ff">هایپرها و مال ها ، لابی هتلها و برج ها ، سالنهای مختلف ، فروشگاه ها ،&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans;">ورودی هر مجموعه ای</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#3333ff">نمازخانه ادارات و مدارس ، مساجد ، اماکن متبرکه و &nbsp;. . . </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#3333ff">جوابگوی فضاهای بزرگ از 20 الی 500 مترمربع فقط با یک دستگاه&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans;">دارای سه مدل و سه اندازه استاندارد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#000066" size="2"><b style=""><u style="">(((&nbsp; دستگاه های خوشبو کننده هوا هم اکنون قابل سفارش می باشند &nbsp;)))</u></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#000066"><b><font size="2"><br></font></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8364108668/pic_site_air_j.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#3333ff"><b>&nbsp;در زمینه خوشبو کننده های هوا 20 مکانیزم کاری را در 5 حکم اختراع به ثبت رسانده ام</b></font><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000"><b style="">جهت سفارش و دانلود لیست قیمت و کاتالوگ این محصول&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#3333ff"><b>به قسمت صفحات جانبی&nbsp;</b></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#3333ff"><b>&nbsp;آیتم دستگاه های خوشبو کننده هوا&nbsp;</b></font></font></span><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans;">در ابتدای همین صفحه مراجعه نمایید</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/252.gif"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/290.gif"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><span style="font-family: Byekan; line-height: 30px;"><b><font color="#990000" size="7">New</font><font color="#990000" size="5"> invention for</font><font color="#990000" style="font-size: -webkit-xxx-large;"> </font><font color="#990000" size="6">TV</font></b></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><u style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#cc0000" size="3"><b>اختراع جدید و کاربردی برای تلویزیون</b></font></u></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#3366ff" face="Mihan-Iransans"><b>قطعا می دانید تولید ایده های بروز و کاربردی بسیار سخت می باشد</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#3366ff" face="Mihan-Iransans"><b>به کمک این اختراع یک مشکل اساسی در پخش انواع برنامه های تلویزیونی حل شده است&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#3366ff" face="Mihan-Iransans"><b>( بیننده بصورت زنده می تواند قسمتی از برنامه را تحت کنترل خود بگیرد )</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><b><font color="#3366ff">فوق العاده کاربردی و&nbsp;</font><font color="#990000"><u>فاقد مشابه داخلی و خارجی</u></font></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#3366ff" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8364106168/pic_site_tv.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><u><font color="#3366ff">شرکتهای سازنده تلویزیون به واسطه این اختراع می توانند مانور تبلیغاتی فوق العاده ای&nbsp;</font></u></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><u><font color="#3366ff">برای&nbsp;</font><font color="#990000">برند خود</font><font color="#3366ff">&nbsp;انجام دهند</font></u></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><u><font color="#3366ff">&nbsp;ثبت اختراع این ایده انجام شده و نمونه کانسپت آن هم ساخته شده است ( تصویر فوق )</font></u></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><u><font color="#3366ff">این طرح ظرف مدت 6 ماه عملیاتی شده و کانسپت آن آماده نمایش می باشد</font></u></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img src="http://www.picturesanimations.com/c/christmas_star/etoil028.gif" alt="etoil028.gif"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" color="#990000" size="2"><b><u><strike>*** ((( &nbsp;آماده واگذاری امتیاز به شرکتهای سازنده تلویزیون &nbsp;))) ***</strike></u></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Byekan; font-size: 19px; line-height: 30px;"><b><font color="#c0c0c0">Ready for sale to TV manufacturers</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" color="#990000" size="1"><b>%100</b></font><b style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small;">&nbsp;افزایش فروش و شاخص شدن در بین برندهای جهانی تولید کننده TV</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" color="#990000" size="1">استقبال خریداران داخلی و جامعه جهانی از تلویزیون های دارای این مشخصه خاص</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="1">ضمنا علاوه بر رعایت حقوق مصرف کننده ، امنیت و سلامت خانواده در آن هدف گذاری شده است&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" color="#990000" size="1"><b><u>توضیحات تکمیلی و نمایش کانسپت با هماهنگی قبلی</u></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img src="http://s8.picofile.com/file/8365436700/pic_site_sabk_joda.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://www.picturesanimations.com/a/airplane/015.gif" alt="015.gif"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><b style="font-family: Mihan-Iransans;"><u><font size="3" color="#cc0000">جت</font><font size="3" color="#000099"> سشوار هوشمند</font></u></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><b><font color="#000099">توانایی ساخت <u>نوع خاصی از سشوار</u>&nbsp;</font><font color="#cc0000">&nbsp;</font></b><font color="#cc0000">که دارای مکانیزم متفاوتی می باشد و ایده های من در آن متجلی شده است&nbsp;</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#cc0000">&nbsp;سشواری که بومی ایران و کاربردی می باشد و فوق العاده زیبا و مدرن بوده و قیمت مناسبی هم برای آن لحاظ شده است</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans;">با توجه به خاص بودن امکانات و طراحی این سشوار ، قابلیت صادرات بسیار خوبی هم برای آن هدف گذاری شده است&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8366098000/pic_site_Hairdryer.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans;"><b>توانایی عملیاتی کردن و ارائه کانسپت این سشوار در مدت 120 روز کاری&nbsp;</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365436700/pic_site_sabk_joda.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#3333ff"><b><font size="3">اولین <u>پکیج دستگاه ( لیزر شو ) در ایران&nbsp;</u></font></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><b><font color="#3333ff">&nbsp;را در سال </font><font size="3" color="#990000"><u>1380</u></font><font color="#3333ff"> ساختم</font></b><font color="#3333ff">&nbsp;</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8365105500/pic_site_lase.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#3333ff">&nbsp;در برنامه <u><b>به خانه برمی گردیم شبکه 5</b> </u>&nbsp;توسط یکی از اساتید سازمان انرژی هسته ی به نمایش در آمد</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans"><b>این طرح در مدت 30 روز کاری <u>عملیاتی شد و به اتمام رسید</u></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">*******************************************</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc0000"><u style=""><b style="">توانایی و قابلیتهای ساخت وسایل دفاعی نظامی تامل برانگیزی دارم</b></u></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#3333ff" size="2"><b>توانایی و قابلیت ساخت اسلحه زاویه زن</b></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8364107392/pic_site_guns.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#3333ff"><b>&nbsp;طراحی و ساخت این سلاح به سبک علی مروی می باشد</b></font><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#3333ff"><b>****************************</b></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">قابلیت و توانایی ساخت وسیله ی فوق العاده کاربردی&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000"><b>جهت تجسس و بازرسی قبل از هر گونه عملیاتی</b>&nbsp;در محیط جنگی و شهری&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">&nbsp;این دستگاه کارایی بالایی دارد و <b>در لحظه اطلاعات بسیار کاربردی</b>&nbsp;در اختیار فرماندهان قرار می دهد<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font color="#cc0000"><font face="Mihan-Iransans">می تواند باعث یک شناسایی عالی از منطقه مورد نظر شود و </font><font face="Mihan-Iransans">احتمال پبروزی را بسیار افزایش دهد</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font color="#cc0000"><font face="Mihan-Iransans"><b>قابل ذکر می باشد که تمام این موارد در زمان 20 الی 40 ثانیه اتفاق می افتد</b></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3333ff"><u><b>توانایی و ساخت نمونه کانسپت طرحهای نظامی را با توجه به بودجه مورد نیاز از 1 الی 2 سال کاری دارم</b></u></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#cc0000">*************************</font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 255);"><font face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;</b></font></span><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><font color="#990000" size="2">طرحی استثنایی و جالب برای حل یک معظل اساسی در&nbsp;</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><font color="#990000" size="3"><u>برف پاک کن های ماشین</u></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;حتی در جدید ترین کلیپ منتشر شده از طرف کمپانی مرسدس بنز&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">برای نمایش جدیدترین برف پاک کن این کمپانی این معظل وجود داشت&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">برایم جالب بود که چرا هنوز حل نشده است</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#3333ff">این مشکل باعث عدم تمرکز راننده در هدایت وسیله نقلیه شده و در مواردی آستانه عصبانیت راننده را به حداقل می رساند</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8364107042/pic_site_wiper.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#990000" style="font-weight: bold;">&nbsp;(</font><font color="#3333ff"><b> در مورد <u>برف پاک کن</u> دو اختراع آماده ثبت می باشد</b></font><font color="#990000" style="font-weight: bold;"> )&nbsp;</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#990000">******************************</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7992782361/13.gif"></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><b><font color="#cc0000" size="4"><u>تراستارت</u></font></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><b><font color="#cc0000" size="4"><u>استارت آپ فوق العاده&nbsp;</u></font></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">قابل استفاده در کلیه مقاطع تحصیلی <font color="#cc0000"><b>مخصوصا کلاس اول تا ششم دبستان</b></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">موضوع مورد استارت آپ علاوه بر پرسنل ،&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">خانواده ها را هم درگیر کرده است</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">اجرای این استارت آپ از مدارس شروع میشود&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">و در نهایت به تک تک خانه ها راه پیدا خواهد کرد&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365335176/pic_site_startup.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;علاوه بر حل موضوع استارت آپ&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">موارد جانبی بسیار جالبی اتفاق می افتد که استفاده های فراوان و مختلفی دارد&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">در دراز مدت ارزش افزوده بسیار بالا و فوق العاده ای دارد</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">ادوات مورد استفاده در این استارت آپ <b><font color="#cc0000">به سبک علی مروی</font></b> ساخته می شود</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><img src="http://www.picturesanimations.com/c/christmas_star/etoil028.gif" alt="etoil028.gif"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#990000" size="2"><b><u><strike>*** ((( &nbsp;این استارت آپ بطور کامل واگذار میشود &nbsp;))) ***</strike></u></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#990000" size="2"><b><u><strike>فاقد مشابه داخلی و خارجی&nbsp;</strike></u></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365436700/pic_site_sabk_joda.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7992782361/13.gif"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8351827576/pic_site_14.jpg"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#ff0000" size="2"><b>ایده ی فوق العاده عجیب و نوظهور برای ساخت سازه ی برج مانند دارم</b></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans"><b><font color="#ff0000">&nbsp;در این برج کار بسیار خاصی انجام می شود&nbsp;</font></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">کار انجام شده در این برج ماندگار ، عجیب ، استثنایی و بسیار جالب است .</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans">کاری که در این برج انجام میشود تقریباً مادام العمر و دائمی می باشد</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><u style=""><b>عملیات انجام شده در این برج با هیچ گزینه ی از بین نمی رود&nbsp;</b></u></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000"><b>کلمه ی بجز خارق العاده و استثنایی برای این طرح و ایده ندارم&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8364116142/pic_site_tower.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000" size="3"><b><u>در هر کجای دنیا که بنا شود&nbsp;</u></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>قطعا یکی از عجایب و کانون توجهات جهانیان و یکی از مکانهای اصلی بازدید خواهد بود</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>*********************************************************************************</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: rgb(153, 0, 0);">عسل آپ</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:8.5pt;font-family:Tahoma;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#3333FF;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;استارت آپ جالب و فوق العاده که از تکنولوژی ( های تک ) بهره خواهد برد&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:8.5pt;font-family:Tahoma;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#3333FF;mso-bidi-language:FA">&nbsp;محصول نهایی آن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:8.5pt;font-family:Tahoma;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#3333FF;mso-bidi-language:FA">می تواند در قالب</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family: Tahoma;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans; color:#3333FF">&nbsp;یک شرکت دانش بنیان به هدف اصلی خود برسد</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#CC0000;mso-bidi-language:FA">در ضمن عرضه و بسته بندی محصول نهایی</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><u><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#CC0000;mso-bidi-language:FA">به سبک علی مروی&nbsp;</span></u></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#CC0000;mso-bidi-language:FA">خواهد بود</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365334976/pic_site_honey.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><u><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;font-family:Tahoma;mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#000099">این استار ت آپ یکی از بهترین ها است و قادر به تولید ارزش افزوده فوق العاده ای می باشد</span></u></b><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365436700/pic_site_sabk_joda.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">***********************************************************</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8366365134/pic_site_asli_alimarvi_j.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;<u>&nbsp;علی مروی هستم - متولد 1355 &nbsp;از تهران&nbsp;</u></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#000066"><b>راه کارهای بسیار جذاب و جالب برای معضلات مختلف اجتماعی - فرهنگی - هنری و صنعتی دارم&nbsp;&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#000066"><b>با تمرکز بر روی موضوعات مختلف ، افکار فوق العاده ی خلق می کنم</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#000066"><b>برنامه های فوق العاده زیبا و جدیدی برای آینده دارم</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8367033400/meidoun_takhasos_j1_550.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="2"><b style="">&nbsp;علی مروی</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="2"><b style="">مخترع - ایده پرداز - خاص پرداز</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="2"><b style="">0912-372-5488</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small;">www.Alimarvi.com</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="2"><b style=""><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><br></p></div>