اپلیکیشن مبتنی بر اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی

 

Aplication

Powered by android

این اپلیکیشن مربوط به بمب خبری قرن می باشد  

 

شما می توانید آن را از منوی اصلی "  موج خبری قرن !  "

و زیر منوی " مرزونیک بزرگترین رویداد سنتی تاریخی ایران " دنبال نمایید 

و یا بر روی کلمه " مرزونیک " کلیک نمایید 

 

 

 

رویاهای خود را دنبال نمایید