آمارگیر وبلاگ

 

اپلیکیشن مبتنی بر اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی

 

این اپلیکیشن مربوط به بمب خبری قرن می باشد  

عجیب ترین خبر سال 1400  ؟ !

شما می توانید آن را از منوی اصلی قسمت اسپانسرینگ 

 خبر عجیب قرن پیگری نمایید 

 

 

 

 Alimarvi_inventor@