آمارگیر وبلاگ

 

با توجه به کاربرد بسیار فراوان و متنوع این سیستم در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و ایجاد وجه تمایز بسیار زیاد نسبت به رقبا

و نیز جدید بودن ایده ، مکانیزم و سیستم آن در سطح جهانی

لذا زیرساخت این اختراع طوری طراحی و آماده شده است که در صورت درخواست و توافق طرفین

بنام شخص حقیقی و یا تشکیلات حقوقی بصورت ابتدا به ساکن  انتقال یابد .