سیستم خود تعادلی حمل و نقل سبک 

 

 

این سیستم در حال پیمایش ثبت نهایی خود می باشد و بزودی مشخصات و تصاویر آن به نمایش در خواهد آمد .

مکانیزم آن در حمل و نقل سبک مانند دوچرخه و موتور سیکلت بسیار کاربرد دارد و حتی برای وانت بار نیز می توان استفاده نمود ، هر چند که امکانات آن برای حمل و نقل سنگین هم در نظر گرفته شده است و امکان استفاده برای آن را دارا می باشد

این سیستم مبتنی بر تکنولوژی خود تعادلی می باشد و امکانات فوق العاده ای را برای مصرف کننده فراهم می کند .

 

این مکانیزم  تحولی در حمل و نقل  سبک و نیمه سنگین و سنگین ایجاد خواهد کرد 

 

 

بزودی  . . .