این سیستم با مکانیزم خاص و منحصر به فرد خود می تواند در لحظه رایحه های 100% طبیعی

بدون کوچکترین ماده شیمایی تولید کند و مصرف کننده را از رایحه طبیعی بهره مند نماید

به جرات می توان ادعا نمود این سیستم فاقد مشابه داخلی و خارجی می باشد 

تولید رایحه خوش و عطر از مواد اولیه اصلی بدون کوچکترین تغییرات شیمایی و یا افزودنی ؟

کارهای ثبتی این سیستم در حال انجام می باشد که انشااله در سال 1401 با نهایی شدن آن بتوان به معرفی جامع تر آن پرداخت و مشخصات این دستگاه جالب را منتشر نمود .