سیستم دست خشک کن مرکزی بدون صدا

 

این اختراع در اواخر سال 1383 به شماره  31225

در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مرکز مالکیت معنوی

به ثبت رسید 

اولین ایده ی به ثبت رسیده در سال 1383