اختراعات کاربردی جهت کرکره های برقی ، اتوماتیک و هوشمند

چهار  ایده پر قدرت جهت استفاده در سیستم های کرکره های برقی

Four ideas

New smart roller shutters

تمامی اختراعات در زمینه کرکره های برقی 

آماده واگذاری بنام شما ، تشکیلات و یا شرکت شما می باشد

2050 111 0902 

 

دارای قابلیت ثبت اختراع و پیگیری دانش بنیان 

طرح های استثنایی ، جالب و کاربردی 

برای حل معضلات کرکره های برقی ، اتوماتیک و هوشمند 

دارای قابلیت ثبت اختراع و پیگیری دانش بنیان شدن

دارای قابلیت تولید سفارشی و یا تولید انبوه

امکان ثبت اختراع بنام شخص شما و یا بنام شرکت و تشکیلات شما

محقق شدن 20 سال امتیاز انحصار محصول و یا فرآیند آن 

استفاده از تمامی مزایای اختراع

انجام فرآیند ثبت تا رسیدن به نتیجه بصورت حرفه ای 

 

هم اکنون کسب و کار انحصاری و دانش محور خود را به کمک این اختراعات راه اندازی نمایید

 

Roller shutter

  

ایده ها باعث بهره وری و نوآوری می شوند و بهره وری رشد اقتصادی به همراه می آورد 

 

 

ایده ها سرمایه های ماندگار هستند 

 

با ایده های جدید و کاربردی دیده شوید

2050 111 0902