جت سشوار هوشمند 

 

ساخت نوع خاصی از سشوار  که دارای مکانیزم متفاوتی می باشد و ایده های جدید در آن متجلی شده است 

 سشواری که بومی ایران و کاربردی می باشد و فوق العاده زیبا و مدرن بوده و قیمت مناسبی هم برای آن لحاظ شده است

با توجه به خاص بودن امکانات و طراحی این سشوار ، قابلیت صادرات بسیار خوبی هم برای آن هدف گذاری شده است 

توانایی عملیاتی کردن و ارائه کانسپت این سشوار در مدت 120 روز کاری 

 

 

 Alimarvi_inventor@