سیستم برف پاک کن هوشمند ماشین با قابلیت جدید

طرح استثنایی و جالب

برای حل یک معضل و ایراد در برف پاک کن های موجود 

 

این مشکل باعث عدم تمرکز راننده در هدایت وسیله نقلیه شده و حتی در اکثر موارد 

باعث به حداقل رسیدن آستانه عصبانیت راننده میشود 

لذا راننده وسیله نقلیه که باید تمام حواس خود را به رانندگی جلب نماید با کاهش آستانه عصبانیت

مواجه شده که در اینصورت خطر تصادف و رفتار غیر متعارف افزایش می یابد 

 

این باگ برف پاک کن شاید در کشور ایران دارای اولویت و اهمیت نباشد 

ولی قطعاً

برای جامعه جهانی حائز اهمیت بوده و آنرا حق مسلم مصرف کننده می دانند 

2020 i8

این اختراع هم اکنون آماده عرضه می باشد 

2050 111 0902

این اختراع را می توانیم با نام شما ( حقیقی ) و یا شرکت شما ( حقوقی ) به ثبت نهایی برسانیم

 

شاید برایتان جالب باشد که بدانید در دنیا چیزی در حدود  134/000  اختراع در زمینه

برف پاک کن به ثبت رسیده است 

قطعاً با این تعداد ثبت جهانی ، بدست آوردن ایده های جدید در این زمینه بسیار کار سخت و مشکلی می باشد 

با توجه به کاربردی بودن این قطعه ، ایده پردازی در این زمینه می تواند بسیار حائز اهمیت باشد

و با توجه به تعداد ثبت بسیار زیاد آن ایده های جدید یا باید بنیادین باشند

یعنی از پایه و اساس این کار را تغییر بدهند

و یا باید بصورت خاص پردازی شده باشند 

این اختراع می تواند چندین آپشن خاص را به برف پاک کن ملحق و برف پاک کن های موجود

با هر مکانیزمی را دارای یک مجموعه و پکیج جدید نماید

 

 

گزینه

دانش بنیان شدن

به کمک برف پاک کن هوشمند قابل پیگیری می باشد 

2020 i8

 

  

این اختراع هم اکنون آماده عرضه می باشد 

2050 111 0902