برف پاک کن ماشین با قابلیت جدید 

 

  طرحی استثنایی و جالب برای حل یک معظل اساسی در 

برف پاک کن های ماشین

 

 حتی در جدید ترین کلیپ منتشر شده از طرف کمپانی مرسدس بنز 

برای نمایش جدیدترین برف پاک کن این کمپانی این معظل وجود داشت 

برایم جالب بود که چرا هنوز حل نشده است

این مشکل باعث عدم تمرکز راننده در هدایت وسیله نقلیه شده و در مواردی آستانه عصبانیت راننده را به حداقل می رساند

 

 

 Alimarvi_inventor@