2 استارت آپ و یک محصول در زمینه عسل

1 استارت آپ جالب و فوق العاده ای که با استفاده از طب سنتی ایران

به روش نوآورانه می تواند محصولات جدیدی خلق نماید

 

2 با همراهی علم  روز و بکارگیری و استفاده از نتایج

و تحقیقات انجام شده در بستر شرکت های دانش بنیان هدف گذاری

برای خلق یک محصول جدید و کاربردی انجام میشود 

 

 

محصولات نهایی این 2 استارت آپ می تواند در اختیار بازارهای

داخلی و خارجی قرار گیرد و اتفاق جالبی را در ارائه محصولات

سالم و ارگانیک و همچنین سیستم های تولید عسل رقم بزند 

 

این 2 استارت آپ می توانند در قالب شرکتهای دانش بنیان

هدف اصلی خود را دنبال نمایند

 

ارائه ، عرضه و بسته بندی محصولات نهایی این طرح و ایده

به سبک جدید و منحصر به فردی خواهد بود 

 

استارت آپ های  ( عسل آپ ) قادر به تولید

ارزش افزوده فوق العاده ای می باشند