استارت آپ عسلی

عسل آپ 

 

 استارت آپ جالب و فوق العاده که از تکنولوژی ( های تک ) بهره خواهد برد 

 محصول نهایی آن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت 

می تواند در قالب یک شرکت دانش بنیان به هدف اصلی خود برسد

 

در ضمن عرضه و بسته بندی محصول نهایی

به سبک علی مروی 

 خواهد بود

 

 

این استار ت آپ یکی از بهترین ها است و قادر به تولید ارزش افزوده فوق العاده ای می باشد

 

 

 

 

 

 Alimarvi_inventor@